RAM - plastifikacija metala

Plastifikacija metala omogućava izvanredno spajanje nanešene substance sa podlogom i poseduje visoku hemijsku i termičku rezistenciju.

U pred fazi se vrši čišćenje predmeta. Otklanjanje starog laka i korozionih oštećenja veoma ozbiljno shvatamo. Samo ako se ovde detaljno radi, mogu kasnije da se očekuju perfektni rezultati! I u ovom postupku se koristi najsavremenija tehnologija i najmodernije substance.

U glavnoj fazi se uz pomoć vazdušnog pritiska nanosi poliesterni prah na elektrostatički obrađene komponente. Elektrostatičke sile privlačenja omogućavaju idealnoj količini praha da se zadrži na tretiranom predmetu. Elektrostatičko dejstvo omogućava da se prah raspodeli i na najnepristupačnija mesta, gde uobičajene metode lakiranja ne mogu da dosegnu. U specialnoj peći se poliesterski prah topi i stvara zatvoreni film koji se odlikuje visokom otpornošću protiv prirodnih uticaja i mehaničkih opterećenja.

Plastifikacijom metala se mogu postići gotovi svi moguci povrsinski efekti kao sto su sjaj, mat-efekat ili struktura i metalik efekti. Mi kao oplemenjivači metala ispunjavamo sve vaše želje vezane za boju plastifikacije: od standardnih RAL boja, NCS pa do ekskluzivnih i specialno za kliente izradjenih boja.

Elektrostatičko plastificiranje je proces bez štetnih dejstava na životnu sredinu, pošto se uopšte ne koriste dodatne hemijske substance i razređivaci a pri tome se suviše potrošen prah sa lakoćom opet iskorišćava (tzv. Overspray).

Postupak plastifikacije se obavlja u sledećih 5 koraka:

 1. Priprema metalnih površina, što podrazumeva čišćenje predmeta od korozije, starih boja, ulja, kiselina i tome sličnim specijalnim hemijskim procesima i aparaturama;
 2. Nanošenje boja u vidu praha na čiste i preparirane metalne površine uz pomoć visokopritisnih kompresora;
 3. Pečenje obojenih metalnih površina u toplotnim komorama na predodređenoj temperaturi i u predodređenom vremenskom intervalu;
 4. Hlađenje finalnih proizvoda, eventualna dekorativna dorada;
 5. Obavezna detaljna kontrola kvaliteta.

Prednosti elekrtostatičke plastifikacije:

 • Veoma povoljna metoda zaštite metala i metalnih površina
 • Visoka zaštita protiv korozije (do korozione klase C5)
 • Visoka otpornost na mehaničke uticaje
 • Visok stepen fleksibiliteta
 • Otpornost na hemikalije
 • Otpornost na uticaje prirode
 • Dobra izolaciona svojstva od elektrike
 • Odlična svojstva elektricnog odvodjenja
 • Nije štetno za životnu sredinu